Fashionmen to firma, która dokłada najwyższej staranności do ochrony prywatności. Wiemy, że tylko dokładna informacja o działaniach podejmowanych na Danych Osobowych pozwoli Ci nam zaufać i korzystać w pełni z możliwości naszego Serwisu. Dlatego ustanowiliśmy Politykę Prywatności, w której dowiesz się jakie kroki podejmujemy dla zapewnienia rzetelności i transparentności Przetwarzania Danych Osobowych, jakich standardów przestrzegamy i w jakim zakresie zbieramy i dokonujemy działań na Danych Osobowych.

Zanim skorzystasz z Serwisu w jakiejkolwiek formie, zapoznaj się z pełną treścią niniejszej Polityki. Pamiętaj, że korzystanie z Serwisu oznacza pełną akceptację procedur i standardów stosowanych przez Fashionmen i wynikających z Polityki.

Jeżeli nie akceptujesz procedur wynikających z Polityki, nie możesz korzystać z Serwisu. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości – jesteśmy do Twojej dyspozycji. Skontaktuj się z nami korzystając z danych kontaktowych podanych na końcu Polityki, w punkcie 30.

Wszystko jak na dłoni.

1. Chcemy, aby Polityka była dla Ciebie jak najbardziej przejrzysta. Dlatego Polityka podzielona została na wewnętrzne jednostki redakcyjne, zgodnie z następującym spisem treści:

- Spis treści

- Wszystko jak na dłoni

- To, co nam powiesz udoskonali cały sklep

- Chcemy poznać Cię bliżej

- To Ty tu decydujesz

- Dzielimy się informacjami

- Twoje Dane są z nami bezpieczne

- O bezpieczeństwo musimy dbać wszyscy

- Ciasteczka

- Skontaktuj się z nami

2. Podział ma tylko pomagać. Pamiętaj jednak, że Polityka tworzy kompleksową całość i żadna z jej części nie powinna być przez Ciebie interpretowana w oderwaniu od pozostałych.

3. Lubimy porządek, dlatego w Polityce Prywatności wprowadziliśmy kilka definicji:

 

Dane Osobowe

To wszelkie dane Odbiorców definiowane zgodnie z RODO oraz Ustawą o Ochronie Danych Osobowych, które importujesz na stronie Fashionmen.pl;

Fashionmen

To my; pod firmą TAT Tomasz Tulin  z siedzibą w Łodzi przy ulicy Przybyszewskiego 76 lok 5A

Konto

To indywidualny profil, który zostanie dla Ciebie utworzony przy Twoim pierwszym logowaniu w Serwisie. Przez Konto jesteś w stanie korzystać z udostępnionych Ci funkcjonalności i zasobów sklepu Fashionmen;

Polityka

Właśnie ją czytasz. To zbiór zasad, reguł oraz naszych doświadczeń dotyczących Przetwarzania Danych Osobowych;

Sklep

Do niego importujesz bazy danych zawierające adresy mailowe lub numery telefonów Odbiorców oraz za jego pośrednictwem wysyłasz Kampanie. Jest to sklep internetowy dostępny online, pod domeną www.fashionmen.pl, za pośrednictwem nowoczesnych przeglądarek internetowych, działający w modelu Software as a Services (nie musisz go instalować na swoim komputerze);

Przetwarzanie

To dokonywane przez nas operacje na Danych Osobowych. Przez Przetwarzanie rozumiemy czynności takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie Danych Osobowych, a zwłaszcza te operacje, które prowadzą do przeprowadzenia dla Ciebie skutecznej Kampanii.;

Regulamin

Jest to dokument, w którym określiliśmy warunki korzystania z Serwisu oraz Programu. Możesz zachować aktualną wersję Regulaminu klikając tutaj;

Serwis

Za jego pośrednictwem logujesz się do Konta oraz korzystasz z Programu. To strona dostępna pod adresem fashionmen.pl;

Ustawa

To polska ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.)

To, co nam powiesz udoskonali cały sklep

5. Podczas przeglądania strony fashionmen.pl czy to jako Użytkownik Programu, odbiorca naszego newslettera czy jako anonimowa osoba - nasze serwery automatycznie gromadzą informacje wysyłane przez Twoją przeglądarkę oraz te zawarte w logach systemowych. Informacje te moża zawierać takie dane jak adresy email, adresy IP, typ przeglądarki, stronę internetową odwiedzaną bezpośrednio przed wejściem na nasze strony czy do Programu oraz inne dane. FreshMail wykorzystuje te dane wyłącznie do zawarcia, zmiany lub rozwiązania umowy z Klientem, w celu zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług, a także w celach statystycznych i technicznych.

6. Przed skorzystaniem z funkcjonalności Serwisu i Programu możemy prosić Cię o podanie niektórych Danych Osobowych, przy czym nigdy nie prosimy Cię o podanie danych, które nie są nam niezbędne.

7. Szanujemy Twój wybór, dlatego podanie przez Ciebie Danych Osobowych jest zawsze dobrowolne. Pamiętaj jednak, że w przypadku niepodania Danych Osobowych, o które zostaniesz przez nas poproszony, nie uzyskasz dostępu do funkcjonalności Serwisu i Programu.

8. Cały czas doskonalimy Serwis, dlatego podczas korzystania z Serwisu mogą być gromadzone w sposób automatyczny różne informacje o osobach przeglądających Serwis, w tym o Tobie.

9. W tym celu możemy także wykorzystywać ciasteczka (pliki cookies). Jeśli chcesz dowiedzieć się o nich więcej, poczytaj punkty 25 – 29 Regulaminu.

10. Serwis nie zawsze automatycznie zbiera informacje o Tobie, jednak jeśli tak się dzieje, zawsze poinformujemy Cię o tym.

Chcemy poznać Cię bliżej

11. Żeby nasza współpraca przebiegała płynnie musimy się nawzajem poznać. O nas wiesz już wszystko, a jeśli chcesz wiedzieć więcej – skontaktuj się z nami korzystając z danych kontaktowych podanych na końcu Polityki, w punkcie 30.

12. Chcemy Cię bliżej poznać, dlatego:

(1) podczas rejestracji do Serwisu poprosimy Cię o podanie danych: (a) imienia oraz (b) adresu e-mail. Opcjonalnie możesz podać także inne dane, tj. (a) nazwisko, (b) dane firmy, którą reprezentujesz, (c) adres korespondencyjny, a także (d) numer telefonu;

(2) po rejestracji, w celu zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, prosimy Cię o podanie danych: jeżeli reprezentujesz firmę -  (a) dane firmy, którą reprezentujesz, (b) numer telefonu; jeżeli zarejestrowałeś się jako osoba fizyczna: (a) imię, (b) nazwisko, (c) adres korespondencyjny, (d) numer telefonu;

(3) podczas dokonywania pierwszej płatności oraz podczas wysyłania pierwszej kampanii dla kont darmowych prosimy Cię o uzupełnienie Twoich danych o (a) nazwisko, (b) dane firmy, którą reprezentujesz, (c) adres korespondencyjny oraz (d) numer telefonu;

(4) podczas korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu zbieramy o Tobie dane: (a) adres IP, (b) domenę, (c) dane identyfikacyjne przeglądarki oraz (d) typ systemu operacyjnego;

(5) podczas kontaktowania się z nami przez formularze dostępne na stronach http://fashionmen.pl/kontakt/  zbieramy o Tobie dane: (a) imię, (b) nazwisko i (c) adres e-mail, zaś w przypadku kontaktowania się poprzez zakładkę „Sugestie” dostępną na Twoim Koncie – Twój adres e-mail.

13. Kiedy przekażesz nam Dane Osobowe stajemy się ich administratorem w rozumieniu art. 7 pkt 4 Ustawy. Żebyś nie miał żadnych wątpliwości – administratorem jest  firma TAT Tomasz Tulin z siedzibą w Łodzi przy ulicy Przybyszewskiego 76 lok 5A.

14. Twoje Dane Osobowe są przez nas Przetwarzane wyłącznie za Twoją zgodą lub w przypadku, gdy zezwalają nam na to przepisy prawa.

15. Przetwarzamy Twoje Dane Osobowe:

(1) w celu świadczenia usług związanych z działalnością Serwisu, udostępnianych funkcjonalności Programu oraz odpowiedniego zarządzania klientami Fashionmen;

(2) w celach marketingowych – przesyłania Ci naszych własnych informacji handlowych lub informacji handlowych dotyczących naszych partnerów. Przed wysłaniem takich informacji zawsze pytamy się Ciebie o zgodę. Wystarczy, że podczas rejestracji zaznaczysz odpowiednie pole formularza;

(3) w celach statystycznych Fashionmen.

To Ty tu decydujesz

15. Pamiętaj, że to Ty decydujesz o zakresie i celu Przetwarzania. W każdej chwili możesz:

(1) kontaktować się z nami w celu uzyskania informacji, jaka jest treść przekazanych przez Ciebie Danych Osobowych oraz jak dokładnie są one wykorzystane;

(2) na bieżąco aktualizować oraz poprawiać Twoje Dane Osobowe;

(3) odwołać zgodę na Przetwarzanie, a także żądać usunięcia Twoich Danych Osobowych
w całości lub części. Pamiętaj jednak, że wiązać się to może z utratą możliwości korzystanie przez Ciebie z funkcjonalności Serwisu i Programu.

16. W wyjątkowych przypadkach możemy nie dostosować się do Twojej prośby dotyczącej usunięcia Danych Osobowych. Może to nastąpić w przypadku naruszenia przez Ciebie Regulaminu lub Polityki Antyspamowej, a także naruszenia przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Zachowanie Danych Osobowych będzie miało wówczas na celu wyłącznie ustalenie okoliczności naruszeń lub ewentualne ustalenie odpowiedzialności za naruszenia.

Dzielimy się informacjami

17. Specyfika Serwisu sprawia, że niekiedy możemy przekazywać lub udostępniać Twoje Dane Osobowe innym podmiotom. Takie przekazywanie odbywać się może jedynie po zawarciu przez nas umowy z innym podmiotem.

18. Nie przekazujemy ani nie udostępniamy Twoich Danych Osobowych, jeśli tego nie chcesz. Przekazywania lub udostępniania dokonujemy tylko wtedy, gdy wcześniej wyrazisz na to zgodę lub gdy zezwalają na to przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

19. Pamiętaj, że Twoje Dane Osobowe mogą być przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego tylko w przypadku, gdy państwa te spełniają wymagania bezpieczeństwa dotyczące Danych Osobowych określone w dyrektywie 95/46/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady Unii Europejskiej w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz swobodnym przepływie tych danych.

20. Zbierane zgodnie z Polityką dane to cenny materiał badawczy, dlatego możemy tworzyć i ujawniać anonimowe zestawienia oraz statystyczne dane dotyczące działania Serwisu. Zestawienia takie nie są jednak Danymi Osobowymi, a tym samym nie pozwalają na jakąkolwiek identyfikację Ciebie lub innych użytkowników.

Twoje dane są z nami bezpieczne

21. Dbamy o bezpieczeństwo Twoich Danych Osobowych, dlatego stosujemy bardzo wysokie zabezpieczenia oraz zachowujemy poufność wszelkich przekazanych informacji. Jednym z elementów naszych zabezpieczeń jest polityka bezpieczeństwa, którą przyjęliśmy oraz sumiennie stosujemy. Wypełniamy także wszystkie obowiązki spoczywające na nas jako na administratorze Danych Osobowych, a wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności zaś z Ustawy.

O bezpieczeństwo musimy dbać wszyscy

22. Pamiętaj, że aby Twoje Dane Osobowe były bezpieczne, musimy dbać o nie razem. Dlatego powinieneś zawsze trzymać swoje dane logowania do Serwisu, zarówno hasło, jak i login, w poufności.

23. Jeżeli dzielisz swoje stanowisko pracy (komputer) wspólnie z inną osobą, pamiętaj, aby zawsze po zakończeniu korzystania z Serwisu wylogować się.

Ciasteczka

24. Dieta, fitness, sport – możesz mieć wiele powodów, żeby nie lubić ciasteczek. My je lubimy i mamy nadzieję, że Ty też je polubisz.

25. Chcemy udoskonalać nasz Serwis, ułatwić korzystanie z niego oraz jak najlepiej dopasować go do Twoich potrzeb, dlatego poza dobrowolnie podanymi przez Ciebie informacjami korzystamy z ciasteczek (pliki cookies), tj. plików zawierających dane informatyczne, które zapisywane są na używanym przez Ciebie urządzeniu końcowym tak, że możliwe jest ich odczytanie po ponownym połączeniu się ze sklepem.

26. Ciasteczka mają służyć Tobie i nam. Ich celem jest dostosowanie zawartości Serwisu do Twoich indywidualnych preferencji, optymalizacji korzystania z Serwisu oraz jego indywidualizacji. Dzięki ciasteczkom możliwe jest także podtrzymanie sesji logowania w Serwisie. My zaś możemy dzięki nim możemy tworzyć statystyki dotyczące korzystania z Serwisu, co pozwala nam na jego ciągłe ulepszanie.

27. Ciasteczka nie powodują żadnych zmian w konfiguracji używanego przez Ciebie urządzenia końcowego. Informacje te wykorzystywane są jedynie dla tworzenia statystyk funkcjonowania Serwisu. Mogą być także udostępniane podmiotom zewnętrznym, jednak jedynie w sytuacji, gdy wymagają tego przepisy prawa lub w przypadku powierzenia przetwarzania informacji o ciasteczkach podmiotom zewnętrznym.W naszym Serwisie wykorzystujemy kilka rodzajów ciasteczek:

(1) Sesyjne – służące do identyfikacji użytkownika w serwisie;

(2) Statystyczne – służące do celów statystycznych;

(3) Funkcyjne – zapewniające dodatkowe funkcjonalności systemu.

28. Pamiętaj, że zawsze możesz zrezygnować z ciasteczek. Niezależnie od tego, jakiej przeglądarki internetowej używasz, możesz skorzystać z opcji wyłączenia ciasteczek zarówno dla konkretnej witryny, jak i wszystkich odwiedzanych przez Ciebie stron internetowych. Informację o tym, jak skorzystać z powyższej opcji możesz znaleźć u producenta stosowanej przez Ciebie przeglądarki. Jeżeli jednak zdecydujesz się pozostać w Serwisie bez wyłączenia ciasteczek, wyrażasz zgodę na ich pobieranie.

29. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące ciasteczek odpowiedzi na nie znajdziesz w sekcji „Pomoc” stosowanej przez Ciebie przeglądarki internetowej.

Skontaktuj się z nami

30. Lubimy rozmawiać, dlatego jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub z innych powodów chcesz się z nami skontaktować możesz to zrobić:

(1) na adres e-mail: sklep@fashionmen.pl;

(2) za pomocą formularza dostępnego na stronie http://fashionmen.pl.pl/kontakt/;

(3) bezpośrednio do przydzielonego Tobie doradcy, którego adres e-mail znaleźć można w Systemie po utworzeniu Konta;

(4) pisemnie, na adres:


TAT Tomasz Tulin 

ul.Przybyszewskiego 76 lok 5A

93-126 Łódź

31. Fashionmen zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian lub uzupełnień do niniejszej Polityki Prywatności. Wszelkie tego rodzaju zmiany będą publikowane na stronie www.fashionmen.pl w zakładce „Polityka Prywatności”, w związku z czym zalecamy bieżące odwiedzanie naszej strony internetowej i monitorowanie aktualności zasad korzystania z Serwisu przez wszystkich naszych użytkowników.